dimarts, 11 de setembre de 2007

No a la censura del PP


En vistes de l’actuació política censuradora que està portant a terme el Partit Popular a Montserrat ens veiem obligats a fer palesa la nostra disconformitat amb aquesta manera de governar.


La Biblioteca Municipal, arran la decisió de la Regidoria de Cultura, ja no compta amb la pluralitat informativa de què gaudia; ja que l’Ajuntament ha censurat alguna premsa en català que no comparteix la mateixa ideologia. Açò és una altra mostra evident de la política del Partit Popular, endarrerida, obsoleta i centrada principalment en fer callar tota informació contrària a les seues pretensions.


En la legislatura passada, la Biblioteca comptava amb tota classe de periòdics i revistes, per tal d’oferir als ciutadans una bona pluralitat informativa. És ara, però, quan s’ha prohibit, per ordre del Regidor de Cultura, Julio Martínez Alarcón, qui és l’autoritat competent en aquestos temes, "tindre a la vista" les revistes i/o periòdics com ara "El Temps" i eliminar "El Punt", butlletí informatiu del poble. Tot açò produeix una mancança de cultura i de responsabilitat política per part del nou Ajuntament de Montserrat que, si fa no fa, està desfent tot el treball de les legislatures passades.


Preguem al Regidor de Cultura i Esports, Julio Martínez Alarcón, que pose a disposició del públic de la Biblioteca tota mena de revistes, periòdics, butlletins, etc. referits al País Valencià i a l’Estat espanyol. Des de "El Temps", fins a l’"ABC" passant per "El Levante", l’"Avui" o "Las Provincias". Així s’aconseguirà garantir la pluralitat informativa, ja que la tasca de la Biblioteca (un lloc cultural) és tindre una gran varietat de llibres, revistes, periòdics, etc., quan més millor.


Adjuntem a continuació una xicoteta recollida de signatures per tal de recolzar aquesta reclamació i demanar al Regidor de Cultura una actuació d’acord amb el nom que porta la seua regidoria, la de Cultura, i que en aquestos temes evite fer política, de tal manera que tots els ciutadans del poble de Montserrat estiguen contents amb aquest i tinguen una bona cobertura cultural a l’abast, sense cap entrebanc.

Descarregat l'arxiu per ajudar a la recollida de firmes: ACÍ